Моля попълнете формата за регистрация:

  Участник, Име и Фамилия
  Националност
  Адрес
  Телефон
  Email
  Номер на тениска (S,M,L,XL,XXL,XXXL,...)
  Непоносимост към храна (Алергени)
  Придружаващо лице, Име и Фамилия
  Номер на тениска (S,M,L,XL,XXL,XXXL,...)
  Непоносимост към храна (Алергени)
  Такса участие в размер на 780лв. на човек, по БАНКОВА СМЕТКА BG25STSA93000022439620 в полза на БЕСТ КАРС ООД. Основание за превода – ТАКСА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ. Моля въведете дата на превода:
  Регламент (ЕС) 2016/67А
  Моля приемете обработката на личните данни, за да може да изпратите регистрацията.